Dapex FB
Dapex telefón
   0905 96 52 87
   0915 98 07 11

Rudolf Hanák tréner futbalista

Kto bol Rudolf Hanák?

Rudolf hanák

Rudolf Hanák Bol prvým trénerom futbalovej reprezentácie Slovenska, ako hráč a neskôr i tréner si urobil dobré meno vo Francúzsku aj v Čechách. S futbalom začínal v Nitre a do sveta vykročil v roku 1926. Rudolf Hanák, sa narodil 10. 12. 1902, a zahynul pri autohavárii v r. 1940. Patrí v meste Nitra medzi významné osobnosti nitrianskeho futbalu. Ako prvý občan ČSR – Slovák pôsobil ako profesionálny futbalista a tréner vo Francúzsku a bol prvým oficiálnym trénerom SFZ, zväzovým kapitánom reprezentácie SR. Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo pomenovanie ulice Rudolfa Hanáka po menovanom za jeho zásluhy v športe.

Rodisko Rudolfa Hanáka (* 1902)

Narodil sa v Chynoranoch a ľudovú školu vychodil v rodnej obci. Keďže v tom období nebola u nás ešte meštianska škola, rodičia ho poslali do meštianky k školským bratom v Bojnej. Po jej ukončení sa mimoriadne pohybovo nadaný Rudolf ocitá v Budapešti, kde navštevoval vyššiu obchodnú školu (1916 - 1918) a stal sa hráčom BTC Budapešť. Po utvorení ČSR sa vrátil na Slovensko. V rokoch 1919 - 1922 sa v Nitre pričinil o založenie prvého slovenského športového klubu ŠK Nitra. Vojenská služba ho priviedla do Bratislavy, kde sa stal hráčom ŠK Bratislava a neskôr kvôli zamestnaniu prestúpil do klubu PTE Bratislava.

Rudolf Hanák vo Francúzku

Rudolf Hanák vo Francúzku - vľavo

Svojím všestranným futbalovým talentom Rudolf Hanák zaujal francúzsky futbalový klub CA Mulhouse a prijal jeho ponuku. V roku 1926 tam pracoval ako prvý Slovák a profesionál, a to nielen ako hráč, ale aj ako tréner (viď foto). Po roku sa však vracia na Slovensko, kde ho čaká jeho snúbenka, rodáčka z Bojnej, Hedviga Leleyová. Rodinu si založil v Nových Zámkoch. Založil tu aj športový klub ŠK Slovan Nové Zámky a ako hráč tu pôsobil do roku 1930, kedy sa mu narodil syn Jozef. Následne sa spolu s rodinou vracia do Francúzska k svojmu futbalovému klubu, kde pôsobí až do roku 1935. Ďalšie dva roky pôsobí ako tréner v AS de Troyes pri Paríži. Počas pobytu v tomto štáte bol pri 7-ich postupoch "champion d´Alsace."

Rudolf Hanák tréner futbalistov u Baťu

Túžba po domove ho priviedla opäť do vlasti. Získal zamestnanie u Baťu v Zlíne a stal sa trénerom baťovských futbalistov v rokoch 1937 - 38. Samému Baťovi sa zapáčila energická a disciplinovaná práca tohto "územčistého" chlapa (190 cm) znásobená odbornými znalosťami. V roku 1938 bol na vlastnú žiadosť a s nevôľou Baťu uvoľnený zo zamestnania a presťahoval sa do Nitry. Získal zamestnanie ako komisionár štátnej obilninárskej spoločnosti. V roku 1939 (za Slovenského štátu) získal dôveru Slovenského futbalového zväzu a poctili ho funkciou zväzového kapitána. Jeho premiéra bola v medzištátnom futbalovom stretnutí začiatkom decembra v Chemnitzi proti Nemecku. Následne 6. júna 1940 v Sofi i s Bulharskom.

Rudolf Hanák (+ 1940)

Jeho reprezentačná kariéra ukončila tragická udalosť. Koncom júna 1940 bol v Bratislave futbalový turnaj o Štefánikov pohár a tak sa dňa 30. júna vydal na cestu z Nitry do Bratislavy. Po ceste došlo k havárii, pričom jeho auto vzbĺklo požiarom. Záchranári vytiahli z jeho auta 10-ročného syna Jozefa a manželku, on i jeho matka zahynuli v horiacom aute. Je pochovaný v Nitre, spolu so svojou matkou Katarínou a otcom Jozefom v rodinnej hrobke.

Rudolf Hanák a jeho názory

A tu sú jeho názory trénera, ani trochu ich neváhal definovať vo vtedajších hlavných denníkoch:
"Dobrý tréner musí byť priateľom hráčov a hráči musia mať voči nemu rešpekt."

A čo zistil o slovenskom futbale?
" Slovenským hráčom treba tvrdý tréning. ŠK Bratislava hral dobre vtedy, keď jeho najlepší hráči mali v nohách tvrdé tréningy, naplnené kondičnou prípravou. Po tréningu hovorili, že na tele nemajú milimeter, čo by ich nebolel, a to vtedajší francúzski hráči považovali za ľahký tréning. Kondícia a dych je základom všetkého, a systém hry, to už ako tréner viem do nich vštepiť."

História slovenského športu tak Rudolfovi Hanákovi pripisuje ojedinelú prioritu:
bol prvým slovenským, ba aj česko - slovenským profesionálnym futbalistom a trénerom vo Francúzsku, prvým zväzovým trénerom a nehrajúcim kapitánom bývalého Slovenského futbalového zväzu.

Zdroje: Chynorianske noviny, 21. december 2012, archív JUDr. Jozefa Hanáka (syn), Nitra SME

Kontakty a cesta

kontakty, video sprievodca
Dapex telefón  0905 96 52 87
Dapex telefón  0915 980 711