Stručne o Chrenovej

Chrenová je mestská časť Nitry ležiaca v jej juhovýchodnej časti. V súčasnosti má 15 990 obyvateľov.

Počiatky

Mestská časť vznikla pričlenením rovnomennej obce k Nitre v roku 1960. Tento názov sa používa len od roku 1948. Predtým sa obec nazývala Tormoš. Podľa listiny z roku 1271 jestvovala osada s názvom Tremes zahrnutá spolu s Nitrianskym hradom do kráľovského majetku.

V 14. storočí tu stáli blízko seba dve obce. Malý Tormoš patril nitrianskej kapitule, zatiaľ čo Veľký Tormoš bol spočiatku vo vlastníctve zemanov, neskôr sa stal poddanskou obcou nitrianskeho biskupa. Počas stavovských povstaní obe dediny spustošili kurucké vojská. Po kuruckom plienení v roku 1678 zanikol Malý Tormoš. 

Sídlisko

Po pričlenení ku Nitre nastali v Chrenovej veľké zmeny. Koncom 60-tych rokov sa asanovalo niekoľko stoviek rodinných domov a začalo sa tak s výstavbou vtedy sídliska. Pôvodne poľnohospodárska obec sa zmenila na veľký obytný súbor tvorený panelovými domami. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola Chrenová najväčším sídliskom Nitry a jedným z najväčších na Slovensku. Z pôvodnej Chrenovej sa mnoho nezachovalo.

Časti Chrenovej

Chrenová I. – 1965-1970 (oblasť od rieky Nitry po Triedu A. Hlinku a Chrenovskú ul.)Chrenová II. – 1970-1972 (oblasť od Triedy A. Hlinku po Výstavnú, Dlhú a Akademickú ul.)Chrenová III. – 1972-1974 (oblasť od Výstavnej ul. po Dlhú ul. a Výstavisko Agrokomplex)Chrenová IV. (oblasť od Dlhej ul. a Triedy A. Hlinku po Levickú ul.)Stará Chrenová (oblasť od Chrenovskej a Levickej ul. smerom na severovýchod)

Stavby a pamiatky

V mestskej časti Chrenová sa nachádzajú budovy Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ďalej výstavisko Agrokomplex, či jediná ženská väznica na Slovensku. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v mestskej časti je pravdepodobne kostol svätého Martina. Ojedinelou historickou pamiatkou bola klasicistická zvonica z roku 1770, zbúraná v roku 1975. Najstaršou sakrálnou pamiatkou je socha Bolestného Krista z roku 1770, ktorá je pri vchode do kostola. Pôvodne bola súčasťou bývalej obecnej zvonice. 

Obytnú časť Chrenová I. projektoval Ing. arch. Michal Maximilián SCHEER (1902 Považská Bystrica – 2000 Nitra). Kvalitu tejto obytnej časti potvrdzuje aj to, že je zapísaná do urbanisticko-architektonickej knihy UNESCO. O tom, ako táto časť vznikala, si môžete prečítať v článku od dr. Kláry Kubičkovej.