Revitalizácia objektu Kina Lipa a okolia

Revitalizácia objektu Kina Lipa a okolia

Kino Lipa vzniklo v osemdesiatych rokoch ako miesto stretávania sa všetkých generácií. Slúžilo na spoločenské a kultúrne vyžitie pre deti, ich rodičov aj seniorov. Okrem kinosály ponúkal objekt klubové priestory pre rôzne záujmové činnosti. 

Postupom rokov prestala Lipa slúžiť pôvodnému účelu a z kinosály sa stal exekučný sklad. 

Šesťnásťtisícové sídlisko Chrenová dnes nemá vlastný kultúrny dom. Preto budovu kina Lipa vrátime všetkým generáciám obyvateľov sídliska mestskej časti Chrenová aj celého mesta.

VYJADRENIE AUTORA PROJEKTU

Netajím sa tým, že som hrdý Chrenovčan. Blok “C”, teda kino Lipa, som navrhol ako objekt pre stretávanie sa ľudí, kde bude fungovať kultúra a klubové a spoločenské priestory pre všetkých. Bohužiaľ, Lipa rokmi prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Moje stanovisko je jednoznačné: vyčistiť prízemie objektu o prevádzky, ktoré nemajú s kultúrou nič spoločné a stavebnými úpravami znehodnotili dispozíciu objektu. Pevne verím, že z kina Lipa sa znova stane priestor pre stretávanie sa všetkých generácií.“  

Ing. Jozef Búri, projektant sídliska Chrenová III.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Čo vznikne v kine Lipa?

Z bloku “C”, teda objektu bývalého kina Lipa, vytvoríme opäť priestor, kde sa budú stretávať všetky generácie. Bude slúžiť deťom z materských a základných škôl, seniorom, ale aj širokej verejnosti na spoločenské a kultúrne vyžitie. 

Idete meniť celú Lipu?

Nie. Rozlišujeme medzi blokmi “A”, “B” a “C”. V bloku “A” sídli Nitrazdroj a nepatrí mestu Nitra. Blok “B” je v majetku mesta, sídli tu napríklad cukráreň a fitness centrum. Predmetom nášho záujmu je aktuálne blok “C”, teda objekt bývalého kina (mapa). 

Komu bude kino Lipa slúžiť po revitalizácii?

Bude slúžiť obyvateľom Chrenovej a celého mesta, primárne deťom, ich rodičom a seniorom, ale aj širokej verejnosti na záujmové činnosti. 

Dá mesto výpoveď všetkým nájomcom?

V bloku “C” ponecháme v platnosti zmluvy s prevádzkami, ktoré ponúkajú činnosť, aktivity a služby v oblasti záujmových činností, kultúrnych podujatí a doplnkových služieb (napr. “rodinná” kaviareň). 

Prečo musia prevádzky skončiť?

Niektoré prevádzky sú v príkrom rozpore s bezpečnostnými zásadami. Existujúca krčma v pravom krídle je v únikovej ceste. Prevádzka v ľavom krídle, ktorá sídli v sadrokartónovej prístavbe, bráni splneniu zhromažďovacej kapacity sály.  

Prídu obyvatelia sídliska o služby, ktoré teraz fungujú v objekte Lipy?

Hľadáme taký spôsob, aby sa služby mohli plynule presunúť do bloku “B”, prípadne do iných objektov v blízkom okolí. 

Zruší mesto trhové miesta pri kine Lipa?

Nie, trhové miesta na Výstavnej ulici zostávajú zachované. Naopak, rozšírime aktivity a skultúrnime priestor námestia pred kinom Lipa. 

Koľko ľudí príde o zamestnanie?

Po zrevitalizovaní Lipy vzniknú nové pracovné príležitosti, preto pevne veríme, že pracovných miest pribudne. 

Bude kino Lipa narúšať pokoj v okolí?

Nie. Naopak, po dotvorení priestoru bloku “C” a jeho okolia bude v tejto lokalite prirodzene vyššia občianska kontrola. 

Poskytne mesto prevádzkam náhradné priestory? 

Pracujeme na tom, aby sme záujemcom, ktorí prejavia ochotu pokračovať v činnosti, ponúkli adekvátne priestory. Všetko závisí od priestorových možností bloku “B”, resp. v iných mestských budovách určených na služby a obchod.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *